Gói thầu bảo hiểm đường bộ tại Ninh Thuận: Chốt kết quả, bỏ qua 2 thắc mắc lớn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đến thời điểm này, các gói thầu bảo hiểm tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) gặp nhiều kiến nghị của nhà thầu trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Kết quả không ngoài dự đoán của nhà thầu kiến nghị và dù là đơn vị bảo hiểm lớn nhất nhì thị trường, PVI thua ở cả 4 gói chỉ vì 1 tiêu chí không phù hợp.
Các gói thầu bảo hiểm tại Ban QLDA đầu tư XD các CTGT tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều kiến nghị trong thời gian phát hành HSMT đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Các gói thầu bảo hiểm tại Ban QLDA đầu tư XD các CTGT tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều kiến nghị trong thời gian phát hành HSMT đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đó là các gói thầu 30, 31, 32 thuộc Dự án thành phần 2 Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thuộc Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và các gói thầu 25, 26 thuộc Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Tại các gói thầu 30 và 31, Liên danh Bảo Minh - Bảo Việt - MIC trúng thầu. Tại các gói thầu 25, 26, 32, lần lượt nhà thầu trúng thầu là Liên danh VBI - MIC, Liên danh PJICO - BSH - MIC, Liên danh PJICO - BSH. Gói thầu 32 có 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu. Tại các gói thầu còn lại, mỗi gói có 2 nhà thầu tham dự, gồm PVI và liên danh trúng thầu.

Tuy nhiên, theo đại diện Công ty PVI Hà Nội, ngay từ khi đọc HSMT, đơn vị này đã biết không đáp ứng vì 1 tiêu chí không phù hợp, làm hạn chế nhà thầu. Cụ thể, đó là tiêu chí “tỷ lệ giữ lại phí bảo hiểm gốc” bình quân 3 năm 2019, 2020, 2021 phải đạt mức ≥ 50%”. PVI cho rằng, không phải doanh nghiệp bảo hiểm nào cũng đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm để các nhà tái bảo hiểm nhận tái với tỷ lệ cao như PVI (với tỷ lệ tái bảo hiểm cao, tỷ lệ giữ lại phí bảo hiểm gốc của PVI trong 3 năm này khoảng 39 - 40%). Theo PVI, “tỷ lệ giữ lại phí bảo hiểm gốc” không phải là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính về đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. PVI cho rằng, hiện nay chỉ có 2 đơn vị bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của các HSMT với tư cách tham gia độc lập hoặc đứng đầu liên danh là PJICO và MIC.

Không chỉ PVI Hà Nội, nhiều nhà thầu khác có yêu cầu làm rõ HSMT như Công ty Bảo hiểm Bưu điện Bình Định, Công ty Bảo hiểm Bưu điện Nam Trung Bộ, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV. Các nhà thầu đều đề nghị điều chỉnh tiêu chí “khả năng tài chính lành mạnh” và nội dung uy tín nhà thầu trong HSMT.

Ngoài ra, cả PVI Hà Nội và PTI Bình Định đều chỉ ra tại Yêu cầu kỹ thuật Chương V, giá trị yêu cầu bảo hiểm phần vật chất HSMT để trống, không có tổng số tiền bảo hiểm. Theo các nhà thầu, số tiền bảo hiểm là cơ sở để xây dựng phí bảo hiểm. Nếu gói thầu bảo hiểm không có số tiền bảo hiểm cũng giống như gói thầu xây lắp không có khối lượng, nhà thầu không có cơ sở để xây dựng bản chào giá.

Tất cả đề nghị làm rõ đều không được tiếp thu. Chủ đầu tư giữ nguyên HSMT như đã phát hành, đặc biệt, không có bất cứ phản hồi nào về số tiền bảo hiểm.

Sau khi các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu, ngày 23/11/2022, PVI Hà Nội có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong văn bản này, PVI tiếp tục không đồng tình với một số tiêu chí đưa ra tại HSMT và nêu việc HSMT không nêu giá trị yêu cầu bảo hiểm.

“HSMT của PVI đưa ra bản chào dựa trên kế hoạch lựa chọn nhà thầu của toàn dự án. Với những tiêu chí đưa ra tại HSMT, cộng thêm với việc không có số tiền bảo hiểm, có thể là lý do mà nhiều nhà thầu quan tâm khác không tham gia vì không có dữ liệu để xây dựng giá dự thầu. Chủ đầu tư nói rằng các gói thầu thu hút nhiều nhà thầu tham dự, nhưng thực tế nếu PVI không tham dự thì cả 5 gói đều chỉ có 1 nhà thầu - cũng chính là đơn vị trúng thầu”, đại diện PVI Hà Nội chia sẻ.

Ngày 15/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Ninh Thuận có báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận về nội dung Báo Đấu thầu phản ánh tại bài viết “Gói thầu bảo hiểm của BQLDA giao thông Ninh Thuận: Băn khoăn tiêu chí đánh giá khả năng tài chính lành mạnh”. Theo đó, Sở KH&ĐT đã tổ chức cuộc họp làm rõ về nội dung kiến nghị của nhà thầu với sự tham dự của đại diện Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Chủ đầu tư.

Từ báo cáo của Sở KH&ĐT Ninh Thuận có thể thấy Chủ đầu tư tiếp tục khẳng định HSMT lập đúng quy định, tiêu chí đưa ra ở mức trung bình khá và có nhiều nhà thầu đáp ứng, không làm hạn chế các nhà thầu, bảo đảm việc lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực thực hiện các gói thầu đạt hiệu quả. Chủ đầu tư cũng cho biết đã tham khảo một số HSMT có tính chất tương tự... Nội dung trả lời không đi thẳng vào những tiêu chí mà các nhà thầu kiến nghị, đặc biệt không đề cập đến việc “HSMT không nêu giá trị yêu cầu bảo hiểm”.

Chuyên đề