(BĐT) - Đến hết ngày 31/8/2018, Dự án “Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng” phải hoàn thành theo cam kết tại Hiệp định tài trợ. 
Ảnh: Tường Lâm

Ảnh: Tường Lâm

Dự án có tổng mức đầu tư là 276,61 triệu USD, trong đó vốn IDA tài trợ là 112,100 triệu SDR (tương đương 175 triệu USD).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hải Phòng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia hạn thời hạn thực hiện Dự án theo Hiệp định trên. UBND TP.Hải Phòng triển khai các biện pháp phù hợp để hoàn thành Dự án theo đúng thời gian được gia hạn, không để phải tiếp tục gia hạn; có trách nhiệm bố trí nguồn chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án và Hiệp định kể cả phí cam kết.