(BĐT) - Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán: GEX) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó, Công ty dự kiến chốt quyền phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 100:9. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 30/11/2021.

Được biết, với 781,19 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm 70,3 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo kiểm toán tính tới 31/12/2020.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.042,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 343,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 69% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 19.157,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.162,44 tỷ đồng, lần lượt tăng 59% và 81% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản doanh nghiệp tăng mạnh, gấp đôi hồi đầu năm, lên gần 54,300 tỷ đồng.