• Huy động 3.500 tỷ từ cổ đông, Gelex rót vào đâu?

    30/12/2020 09:00

    (BĐT) - Sáng 29/12/2020, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) đã thông qua phương án chào bán gần 293 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 10:6 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua 6 cổ phiếu mới).
  • GELEX: Chưa lộ diện cổ đông lớn

    07/03/2016 08:30

    (BĐT) - Ngày 4/3/2016, tại trụ sở Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX, mã chứng khoán GEX) ở Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2016.

chuyên đề

Kết nối đầu tư