Tổng công ty phát điện 3 (EVNGenco 3, UPCoM: PGV) công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (HoSE: VSH).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Genco 3 sở hữu 30,55% vốn tại Vĩnh Sơn Sông Hinh với giá gốc đầu tư 961 tỷ đồng. Việc thoái vốn tại công ty thủy điện này cùng với 2 đơn vị khác là Điện Việt Lào và Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 nằm trong nhóm các giải pháp để Genco 3 giảm gánh nặng nợ vay.

Tính đến 30/9, Genco 3 có 3.427 tỷ đồng vay ngắn hạn, giảm gần 2.000 tỷ so với đầu năm; vay dài hạn 53.227 tỷ đồng, cũng giảm hơn 2.000 tỷ đồng. Dù vậy, tỷ lệ nợ vay của đơn vị vẫn ở mức cao 75% tổng nguồn vốn. Bởi vậy, chi phí lãi vay ngốn phần lớn lợi nhuận gộp, quý III ghi nhận ở mức 638 tỷ đồng, chiếm 48,5% lợi nhuận gộp.

Genco 3 muốn thoái vốn tại thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh ảnh 1
Đơn vị tính: tỷ đồng
Genco 3 cho biết 9 tháng sản lượng điện tăng 3,4% lên 25,8 tỷ kWh; doanh thu thuần đạt 32.822 tỷ đồng, tăng 12% và lợi nhuận sau thuế thu về 489 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018.

Vĩnh Sơn Sông Hinh vừa có quý đầu tiên báo lỗ gần 4 tỷ đồng kể từ năm 2005 đến nay. Do tình hình thủy văn từ cuối năm 2018 và đầu 2019 hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng lên tình hình sản xuất điện, sản lượng điện quý III giảm 46,7% xuống 66,28 triệu Kwh, doanh thu giảm phân nửa còn 40 tỷ đồng, lỗ gộp 1,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, Cơ điện lạnh (HoSE: REE) đang sở hữu 21,01% vốn Vĩnh Sơn Sông Hinh. Trong trường hợp Genco 3 thoái hết vốn tại VSH và REE tham gia mua toàn bộ thì đơn vị có thể hoàn toàn chi phối công ty thủy điện này.

Theo NDH