(BĐT) - Tổng cục Đường bộ vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với tổng mức đầu tư 255,958 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ban Quản lý dự án 8 (Bên mời thầu) cho biết, trong quý III/2020, Ban sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi (không qua mạng) Gói thầu số 04 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; khôi phục cọc mốc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới (giá gói thầu 3,698 tỷ đồng). Cũng trong quý III, Ban sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05 Tư vấn giám sát khảo sát; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thẩm tra an toàn giao thông của Dự án (giá gói thầu 0,353 tỷ đồng).

Hiện nay, Dự án đã lựa chọn được 2 nhà thầu thực hiện 2 gói thầu gồm: Công ty CP Tấn Phát trúng Gói thầu số 1 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Trung tâm Kỹ thuật đường bộ trúng Gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.