(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) mới công bố nghị quyết triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn.

Theo đó, ngày 10/9, Công ty sẽ chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới).

Trước đó, Công ty đã thông báo về kế hoạch phát hành hơn 77,7 triệu cổ phiếu phổ thông nhằm tăng vốn, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 777 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất (841,4 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 6.517 tỷ đồng, tăng 504% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 72% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 1.189 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 374 tỷ đồng.