(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) thông qua chủ trương và bảo lãnh cho Công ty CP Hội An Invest phát hành trái phiếu không chuyển có tài sản đảm bảo với tổng giá trị không vượt quá 520 tỷ đồng.

Được biết, tính tới 30/9/2020, Tập đoàn Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại Hội An Invest - doanh nghiệp hoạt động chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày và hợp nhất vào báo cáo của Đất Xanh; thành lập tháng 5/2017.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 1.876,8 tỷ đồng, giảm 50,6% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế lỗ 152,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.354,3 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện từ 56,1% lên thành 72,3%.