Dự án Đường liên huyện dọc kênh chính ở Bình Thuận: Một công ty trúng cùng lúc 2 gói thầu lớn

(BĐT) - Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận vừa trúng cùng lúc 2 gói thầu (số 9 và số 10) thuộc Dự án Công trình đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong với tổng giá gói thầu hơn 500 tỷ đồng, do Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận làm chủ đầu tư. 
20 gói thầu mà Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận được công khai trúng thầu đều thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Tường Lâm
20 gói thầu mà Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận được công khai trúng thầu đều thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Tường Lâm

Hiện tại, nhà thầu này đang trong thời gian thi công cùng lúc 11 gói thầu, trong đó có tới 8 gói thầu lớn do Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Liên tiếp trúng các gói thầu lớn

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản (QLDA ĐTXDCB) thuộc Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận công bố, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình - Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận đã trúng Gói thầu số 9 Xây lắp và thiết bị tuyến kênh (đoạn Km3+328-:-Km23+343,89, đoạn Km39+827,07-:-Kc) và đường giao thông đoạn 4 (Km86+592,85-:-Kc) (kể cả chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng) với giá trúng thầu 249.828 triệu đồng (giá gói thầu 250.496 triệu đồng, chênh lệch giảm 668 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,26%). Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gói thầu này nhưng chỉ có 1 nhà thầu duy nhất vượt qua đánh giá về kỹ thuật và trở thành nhà thầu trúng thầu.

Cán bộ của Bên mời thầu cho biết, trong Liên danh nhà thầu trúng thầu, Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận đảm nhận 80% khối lượng công việc, Công ty TNHH Xây dựng Hòa Bình đảm nhận 20% khối lượng công việc.

Còn đối với Gói thầu số 10 Xây lắp và thiết bị tuyến kênh (đoạn từ Km23+343,89 đến Km39+827,07) và đường giao thông đoạn 2 (km39+488,57÷km50+192,52), đoạn 3 (Km78+890,22÷Km84+905,85 (kể cả hạng mục chung và dự phòng) thì nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận. Trong đó, Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận đảm nhận 75% khối lượng công việc, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận đảm nhận 25% khối lượng công việc. Giá trúng thầu của liên danh nhà thầu này là 251.579 triệu đồng (giá gói thầu 252.634 triệu đồng, chênh lệch giảm 1.055 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,4%). Ở Gói thầu số 10 cũng có 3 nhà thầu nộp HSDT, có 1 nhà thầu được đánh giá đáp ứng về mặt kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất tài chính và trở thành nhà thầu trúng thầu.

Như vậy, tổng giá trị trúng thầu ở 2 gói thầu (số 9 và số 10) thuộc Dự án Công trình đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong của Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận là 400 tỷ đồng. 

Đang thi công 8 gói thầu của 1 chủ đầu tư

Theo thống kê của phóng viên Báo Đấu thầu, trong vòng gần 3 năm trở lại đây, Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận được công khai trúng 20 gói thầu (thông qua đấu thầu rộng rãi). Các gói thầu này đều nằm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và thuộc về lĩnh vực nông nghiệp. Hiện tại, Công ty đang trong thời gian thi công 11 gói thầu, trong đó có 8 gói thầu do Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận làm chủ đầu tư, do Ban QLDA ĐTXDCB thuộc Chi cục này mời thầu. Cả 8 gói thầu này đều là những gói thầu có quy mô lớn, trong đó có 5 gói thầu trúng thầu với tư cách là thành viên liên danh (thực hiện phần lớn khối lượng công việc) và 3 gói thầu trúng thầu với tư cách độc lập.

Cán bộ đấu thầu của Công ty khẳng định với phóng viên Báo Đấu thầu rằng, việc thi công cùng lúc nhiều gói thầu lớn không gây áp lực đối với Công ty. Còn cán bộ của Ban QLDA ĐTXDCB thuộc Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận cũng đánh giá, Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận là nhà thầu có uy tín ở địa phương, một số công trình do nhà thầu này đảm nhận đã thi công vượt tiến độ so với yêu cầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư