(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường tỉnh 845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước, với tổng mức đầu tư 992 tỷ đồng từ vốn ngân sách.
Dự án Đường tỉnh 845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước có tổng mức đầu tư 992 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đường tỉnh 845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước có tổng mức đầu tư 992 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 13 Thi công đoạn từ Km15+642 đến Km22+500 (giá gói thầu là 99,171 tỷ đồng) và Gói thầu số 14 Thi công đoạn từ Km22+500 đến Km29+500 (108,586 tỷ đồng), dự kiến lần lượt mở thầu trong ngày 2 và 10/12/2021.

Cùng trong quý IV/2021, Dự án hoàn tất chọn nhà thầu thi công 5 gói thầu xây lắp còn lại thông qua đấu thầu rộng rãi, với tổng dự toán khoảng 512 tỷ đồng.

Theo quy mô đầu tư được duyệt, Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,2km, thiết kế đường cấp IV - đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường láng nhựa rộng 7m.