(BĐT) - Doanh thu của Tổng công ty Viễn thông MobiFone ước đạt 36.900 tỷ đồng, lợi nhuận là khoảng 7.400 tỷ đồng, còn đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), doanh thu cũng đạt chỉ tiêu với hơn 89.000 tỷ đồng, lợi nhuận gần 3.300 tỷ đồng
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của Tổng công ty Viễn thông MobiFone ước đạt 36.900 tỷ đồng, lợi nhuận là khoảng 7.400 tỷ đồng, vượt nhẹ so với kế hoạch đầu năm. Còn đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), doanh thu cũng đạt chỉ tiêu với hơn 89.000 tỷ đồng, lợi nhuận gần 3.300 tỷ đồng. Trong khi đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đạt doanh thu 222.700 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014, tuy nhiên vẫn chưa đạt so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này đạt khoảng 45.800 tỷ đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, nhà mạng phát triển được nhiều thuê bao nhất trong năm 2015 là MobiFone với 15 triệu số thuê bao mới. Viettel cũng tăng khá, với số lượng thuê bao mới là 6 triệu, trong đó chủ yếu là ở thị trường nước ngoài. Trong khi đó, VNPT chỉ tăng 3,3 triệu thuê bao so với cuối năm 2014, đạt 29,7 triệu thuê bao.