Doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về sản xuất, kinh doanh quý I/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả điều tra xu hướng sản xuất - kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2022.
Quý IV/2022, 32,6% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý III/2022. Ảnh: Nhã Chi
Quý IV/2022, 32,6% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý III/2022. Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, 66,3% số doanh nghiệp đánh giá, hoạt động SXKD quý IV/2022 tốt hơn và ổn định so với quý III/2022 (32,6% tốt hơn, 33,7% giữ ổn định); 33,7% số doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến SXKD được doanh nghiệp phản ánh chủ yếu đến từ lãi suất vay vốn cao và nhu cầu thị trường quốc tế thấp. Cụ thể, có 37,5% số doanh nghiệp nhận định “lãi suất vay vốn cao” là yếu tố ảnh hưởng đến SXKD trong quý IV/2022, trong khi tỷ lệ này ở quý III/2022 là 23,5%. Tương tự, yếu tố “nhu cầu thị trường quốc tế thấp” được 32,6% số doanh nghiệp lựa chọn trong quý IV/2022, cao hơn tỷ lệ 26,7% của quý III/2022.

Về đơn đặt hàng, 65,1% số doanh nghiệp cho biết, số lượng đơn đặt hàng mới tăng và giữ nguyên so với quý III/2022 (29,6% tăng, 35,5% giữ nguyên); 34,9% số doanh nghiệp cho biết, số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Dự báo sang quý I/2023, có 68,8% số doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD tốt hơn và giữ ổn định (31,5% tốt hơn, 37,3% giữ ổn định) so với quý IV/2022; 31,2% số doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn. Số lượng đơn đặt hàng mới trong quý I/2023 được các doanh nghiệp dự báo tiếp tục tăng so với quý IV/2022 (69,4% số doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên, 30,6% số doanh nghiệp dự báo giảm).

Chuyên đề