Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bốn gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông vừa được UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là, Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình, cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng, thiết bị văn phòng, thiết bị y tế (671,319 tỷ đồng); Gói thầu số 14 Bảo hiểm thi công xây dựng công trình (1,306 tỷ đồng); Gói thầu số 17 Tư vấn quan trắc lún công trình (0,457 tỷ đồng); Gói thầu số 15 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (0,581 tỷ đồng).

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của 4 gói thầu này được lùi từ quý III/2022 sang quý IV/2022. Thời gian thực hiện hợp đồng được điều chỉnh từ 44 tháng xuống còn 36 tháng, chuyển đấu thầu trực tiếp sang đấu thầu qua mạng. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (chủ đầu tư), việc điều chỉnh này không ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành Dự án vào năm 2025.

Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông có tổng mức đầu tư 753 tỷ đồng, có 11 gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, 3 gói thầu đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề