#Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

CC1 trúng gói thầu 712 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông vừa công bố Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) trúng Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình, cung cấp, lắp đặt thiết bị xây dựng, thiết bị văn phòng, thiết bị y tế thuộc Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Giá trúng thầu là 712 tỷ đồng, giảm 5,548 tỷ đồng so với giá gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.