Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông thông báo mời báo giá

Gói thầu: Cung cấp vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2023 - 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2023 - 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Tổ 4, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hồ Tiến Phát - Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông - SĐT: 0979.474.807; Email: khoaduocbvtdn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 01 trong 02 cách sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Hồ Tiến Phát - Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông - SĐT: 0979.474.807.

- Nhận qua Email: khoaduocbvtdn@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 20 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 (tính từ ngày kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục gồm 01 phụ lục: Danh mục vật tư y tế (có phụ lục kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản trang thiết bị y tế: Tại kho Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Tổ 4, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Qúy 4/2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện tạm ứng.

Thanh toán theo giai đoạn khi nhà thầu cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Tải công văn số: 32/TB-BNT, ngày 03/10/2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tại đây.

Tải mẫu báo giá tại đây.

Chuyên đề