(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 954/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND TP. Đà Nẵng cho Dự án Nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, TP. Đà Nẵng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, điều chỉnh giảm số tiền 1.651,664 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 cho UBND TP. Đà Nẵng số tiền 1.651,664 tỷ đồng để thanh toán cho Dự án Nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Đà Nẵng kế thừa các quyết định phê duyệt Dự án của Bộ Giao thông vận tải để làm cơ sở thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.