• Còn nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh

  01/08/2022 07:00

  (BĐT) - Việt Nam là một thị trường rất cởi mở và năng động trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, hiện vẫn chưa có cơ chế, chính sách phù hợp.
 • Nhà đầu tư tha thiết mỏi mòn chờ cơ chế

  20/07/2022 07:00

  (BĐT) - Việt Nam được đánh giá là có nhiều triển vọng phát triển năng lượng tái tạo, nên thời gian qua, có rất nhiều nhà đầu tư tha thiết được đầu tư vào lĩnh vực này. Với tổng công suất gió ước tính đạt khoảng 513.360 MW, Việt Nam trở thành quốc gia có tiềm năng điện gió lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
 • Lộ trình nào cho phát triển điện gió ngoài khơi?

  23/06/2022 14:00

  (BĐT) - Theo định hướng phát triển, dự kiến đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 7 GW điện gió ngoài khơi (ĐGNK). Để đạt mục tiêu này, một số ý kiến đề xuất xem xét thực hiện giai đoạn chuyển tiếp trước khi thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng nên đi thẳng vào cơ chế đấu thầu cạnh tranh.
 • Phát triển điện gió ngoài khơi: Sớm gỡ rào cản để thu hút nhà đầu tư

  10/06/2022 10:00

  (BĐT) - Theo định hướng phát triển điện gió ngoài khơi đến năm 2030 trong Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII) vừa được được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam sẽ có 7GW điện gió ngoài khơi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để đạt mục tiêu này, vẫn còn một số rào cản cần nhanh chóng tháo gỡ.
 • 4 khuyến nghị hút vốn đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

  09/06/2022 08:22

  (BĐT) - Tại Hội thảo Kinh tế Biển và Hải đảo: Công tác cấp phép khảo sát cho dự án điện gió ngoài khơi (SPOWP 2022) tổ chức chiều ngày 8/6, tại Hà Nội, nhóm tư vấn lĩnh vực này đưa ra 4 khuyến nghị lớn để hút vốn đầu tư vào điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

chuyên đề

Kết nối đầu tư