Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15/9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 15/9/2020, trên phạm vi cả nước có 766 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2020.

Bệnh viện Trưng Vương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thuốc generic năm 2020 - 2021, với giá gói thầu hơn 175,542 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 231.790.569.380 đồng.

UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 21,709 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phát triển quỹ đất tại thôn Tam Đa, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.418.766.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình sửa chữa nền, mặt đường và rãnh thoát nước Km3-Km10 Đường tỉnh 295, với giá gói thầu hơn 37,737 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và rãnh thoát nước Km3-Km10 Đường tỉnh 295. Tổng mức đầu tư của Dự án là 46 tỷ đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp phần cứng cho các MGW Huawei End of Support, với giá gói thầu hơn 78,036 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp phần cứng các MGW Huawei End - of - Support trên toàn mạng.

Công ty Điện lực Ba Vì (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây lắp các công trình đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2020, với giá gói thầu hơn 16,989 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2020 trên địa bàn huyện Ba Vì. Tổng mức đầu tư của Dự án là 42.347.643.126 đồng.

Chuyên đề