(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của Tiểu dự án 3 Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp. Tiểu dự án 3 có tổng mức đầu tư 826,948 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 167,416 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 - Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (giá gói thầu 9,754 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ); Gói thầu số 02 - Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 01 (chỉ định thầu); Gói thầu số 03 - Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công (chỉ định thầu).