(BĐT) - Thống kê của Báo Đấu thầu cho thấy, trong vòng hơn 3 năm qua, các chủ đầu tư/bên mời thầu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 154 gói thầu. 
Nhiều gói thầu xây lắp mà Top 5 nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đang thực hiện có tỷ lệ tiết kiệm không quá 0,1%. Ảnh: Thu Hương

Nhiều gói thầu xây lắp mà Top 5 nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đang thực hiện có tỷ lệ tiết kiệm không quá 0,1%. Ảnh: Thu Hương

Trong lĩnh vực xây lắp, có 5 nhà thầu thường xuyên trúng các gói thầu trên địa bàn huyện này. Đó là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 17/8 Vĩnh Tường (Công ty Vĩnh Tường), Công ty TNHH MTV Việt Hưng (Công ty Việt Hưng), Công ty TNHH Gốm xây dựng Hoàng Đan Vĩnh Phúc (Công ty Vĩnh Phúc), Công ty TNHH Xây dựng Bảy Tùng (Công ty Bảy Tùng) và Công ty TNHH Thành Minh.

Quá trình tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, cả 5 nhà thầu nêu trên đều có địa chỉ tại huyện Vĩnh Tường và đây cũng là địa bàn “quen thuộc” - chủ yếu của 5 nhà thầu này.

Công ty Vĩnh Tường có địa chỉ tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường. Trong hơn 3 năm qua, công ty này được công khai trúng 13 gói thầu, tất cả đều nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Trong đó, có 6 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) công trình huyện Vĩnh Tường mời thầu.

Hiện tại, Công ty Vĩnh Tường đang trong thời gian thực hiện 2 gói thầu của BQLDA ĐTXD công trình huyện Vĩnh Tường, với tổng giá trúng thầu là 64,7 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 8/2018, Công ty trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Ngũ Kiên đi Phú Đa huyện Vĩnh Tường, với giá trúng thầu 37,77 tỷ đồng (giá gói thầu là 37,79 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,05%); thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày. Tháng 1/2019, Công ty trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, với giá trúng thầu 29,03 tỷ đồng (giá gói thầu 29,07 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%); thời gian thực hiện hợp đồng 600 ngày.

Công ty Việt Hưng có địa chỉ tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường. Trong vòng hơn 3 năm qua, Công ty được công khai trúng 10 gói thầu, tất cả đều nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Hiện Công ty đang trong thời gian thực hiện hợp đồng 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường nối cầu Già Du (Vĩnh Sơn) - Vũ Di (giá trúng thầu 10,89 tỷ đồng; trúng thầu tháng 4/2019; thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày); Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đầm Thùng, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường (giá trúng thầu 28,34 tỷ đồng; trúng thầu tháng 7/2018; thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày).

Công ty Vĩnh Phúc có địa chỉ tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Trong hơn 3 năm qua, công ty này được công khai trúng 9 gói thầu, tất cả đều nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Hiện tại, Công ty đang trong thời gian thực hiện hợp đồng của 2 gói thầu. Đó là Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo đường trục huyện tuyến Thượng Trưng - Thổ Tang (giá trúng thầu 13,39 tỷ đồng, trúng thầu tháng 5/2019, thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày); Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học 2 (giá trúng thầu 1,63 tỷ đồng; trúng thầu tháng 3/2019; thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày).

Và một trong số ít nhà thầu thường xuyên trúng thầu ở huyện Vĩnh Tường là Công ty Bảy Tùng (có địa chỉ tại  xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường). Từ tháng 11/2015 trở lại đây, Công ty được công khai trúng 12 gói thầu, tất cả đều nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có 8 gói thầu nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Hiện tại, Công ty đang trong quá trình thi công 2 gói thầu lớn do BQLDA ĐTXD công trình huyện Vĩnh Tường mời thầu.

Thứ nhất là Gói thầu Xây lắp đường giao thông thuộc Dự án Đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường - Tuyến Quốc lộ 2 (Cụm kinh tế - xã hội Đại Đồng) đến Quốc lộ 2 (Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di), huyện Vĩnh Tường (giá trúng thầu là 134,34 tỷ đồng, giá gói thầu là 134,39 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,03%, trúng thầu tháng 12/2018 với tư cách thành viên liên danh, thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng).

Thứ  hai là Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Phú Đa - Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường (giá trúng thầu 27,43 tỷ đồng, giá gói thầu 27,44 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,05%; trúng thầu tháng 8/2018 với tư cách thành viên liên danh; thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày).

Một nhà thầu khác thường xuyên trúng thầu xây lắp trên địa bàn huyện Vĩnh Tường là Công ty TNHH Thành Minh. Công ty này có địa chỉ tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường. Trong hơn 3 năm qua, Công ty được công khai trúng 7 gói thầu nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Hiện tại, Công ty đang trong thời gian thực hiện hợp đồng 2 gói thầu. Đó là Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông huyện tuyến Tỉnh lộ 304 (thị trấn Vĩnh Tường - Vũ Di) đi đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường (giá trúng thầu là 18,49 tỷ đồng, giá gói thầu là 18,52 tỷ đồng; trúng thầu tháng 7/2018; thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày); Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường giao thông nông thôn trục thôn Hạ Chuế - Hoàng Thượng - Hoàng Tân, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường (giá trúng thầu 1,3 tỷ đồng; trúng thầu tháng 3/2019; thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày).