(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không (giai đoạn 1) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức PPP.

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, quy mô xây dựng cảng hàng không Sa Pa đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C với công suất 1,5 triệu hành khách/năm và sân bay quân sự cấp II. Địa điểm thực hiện tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Dự án thực hiện theo hợp đồng BOT, thời gian xây dựng dự kiến 3 năm 7 tháng; thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn là 46 năm 2 tháng.

Tổng mức đầu tư Dự án lên tới hơn 3,65 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu, vốn vay là 2.990,063 tỷ đồng; vốn nhà nước trong dự án PPP là 661,21 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng mức đầu tư.

Đối với phần vốn nhà nước trong dự án PPP, vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 600 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương tự cân đối là 61,21 tỷ đồng. Tiến độ thanh toán từ năm 2022 - 2025, bố trí vào hạng mục cụ thể theo tỷ lệ và giá trị, tiến độ, điều kiện quy định tại hợp đồng.

Cơ quan có thẩm quyền Dự án là UBND tỉnh Lào Cai. Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai được giao là cơ quan ký kết hợp đồng và bên mời thầu.

Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển; thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý II/2022.