Đấu thầu qua mạng gói thầu 495 tỷ đồng tại Kon Tum: Một nhà thầu dự và trúng thầu

(BĐT) - Ban Quản lý thực hiện các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng và các dự án theo hình thức đầu tư mới (còn gọi là Ban Quản lý các dự án 98) vừa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu (NT) qua mạng đối với Gói thầu (GT) Xây dựng và thiết bị thuộc Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng đường bao khu dân cư phía Bắc TP. Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor).
Gói thầu Xây dựng và thiết bị thuộc Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng đường bao khu dân cư phía Bắc TP. Kon Tum có giá gói thầu là 495,251 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Ban
Gói thầu Xây dựng và thiết bị thuộc Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng đường bao khu dân cư phía Bắc TP. Kon Tum có giá gói thầu là 495,251 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Ban

Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Tiến Dung Kon Tum - Công ty TNHH Tuấn Dũng là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu. Giá trúng thầu là 494,706 tỷ đồng (giá gói thầu là 495,251 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,1%). Trong đó, chi phí dự phòng là hơn 32,363 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng (theo đơn giá điều chỉnh) là 48 tháng.

Tham gia thực hiện hợp đồng này còn có 3 NT phụ. Trong đó, Công ty CP Xây lắp điện lực Đức Bảo Kon Tum đảm nhận thi công toàn bộ phần điện và thiết bị, chiếm 10,91% giá trị GT. Đối với phần việc thi công một phần san nền, đường giao thông, công trình thoát nước dọc, hào kỹ thuật, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, hạng mục khác, Công ty TNHH MTV Tiến Quang Kon Tum đảm nhận khoảng 4% giá trị GT; Công ty TNHH Xây dựng số 6 Kon Tum đảm nhận khoảng 10,11% giá trị GT.

Theo Chủ đầu tư, cả hai thành viên của Liên danh đều đạt về giá trị tài sản ròng, trong đó NT Tiến Dung Kon Tum đạt 173,514 tỷ đồng, NT Tuấn Dũng đạt 77,778 tỷ đồng. Doanh thu bình quân hàng năm trong vòng 5 năm từ 2014 - 2018 của cả hai NT lần lượt là 217,036 tỷ đồng và 209,622 tỷ đồng (HSMT yêu cầu là 426,658 tỷ đồng). Cam kết tín dụng tương ứng là 28 tỷ đồng và 25 tỷ đồng (HSMT yêu cầu là 53 tỷ đồng).

Theo yêu cầu của HSMT, mỗi NT tham dự phải có ít nhất 1 hợp đồng tương tự, không chỉ tương tự về bản chất và độ phức tạp, mà còn phải tương tự về vùng địa lý (địa bàn các tỉnh Tây Nguyên).
Theo yêu cầu của HSMT, mỗi NT tham dự phải có ít nhất 1 hợp đồng tương tự, không chỉ tương tự về bản chất và độ phức tạp, mà còn phải tương tự về vùng địa lý (địa bàn các tỉnh Tây Nguyên). Sở dĩ đưa ra yêu cầu này, theo Chủ đầu tư, là do điều kiện thi công GT phức tạp về khí hậu thời tiết (mưa nhiều), NT phải có hợp đồng tương tự đã thực hiện tại khu vực các tỉnh Tây Nguyên thì mới đưa ra được giải pháp thi công phù hợp để đảm bảo tiến độ. Về quy mô tương tự, NT phải cung cấp được hợp đồng có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 275 tỷ đồng. Chủ đầu tư cũng cho phép NT cung cấp 2 công trình đã thực hiện có cấp thấp hơn liền kề với cấp công trình xét thầu, có tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 275 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Chủ đầu tư, các hợp đồng tương tự do Liên danh cung cấp đều đạt yêu cầu. Trong đó, NT Tiến Dung Kon Tum có 2 hợp đồng đã hoàn thành năm 2015 và năm 2019 tại Kon Tum với giá trị lần lượt là 243,198 tỷ đồng và 54,731 tỷ đồng.

NT Tuấn Dũng cũng cung cấp 2 hợp đồng đã hoàn thành năm 2017 và năm 2019 với giá trị lần lượt là 185,247 tỷ đồng và 226,385 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, từ năm 2016 đến nay, Công ty TNHH Tuấn Dũng được công bố trúng 28 GT cả với tư cách nhà thầu độc lập và thành viên liên danh, trong đó có 7 GT có giá trúng thầu trên 50 tỷ đồng (gói lớn nhất có giá trị 539 tỷ đồng). Trong đó có 4 GT do Ban Quản lý các dự án 98 mời thầu.

Còn NT Tiến Dung Kon Tum, trong 4 năm qua được công bố trúng 9 GT, trong đó có 1 GT có quy mô trên 50 tỷ đồng.

Chuyên đề