(BĐT) - Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, từ 8h00 ngày 6/9 đến 17h00 ngày 17/9, Bộ Công Thương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021.

Đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá là thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô); thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện).

Trong tổng số 108.000 tấn đường theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021, có 76.000 tấn đường thô (mã HS 17.01), 32.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01).

Giá khởi điểm, tiền đặt trước với đường thô là 1.050.000 đồng/tấn; đường tinh luyện là 1.050.000 đồng/tấn. Bước giá: 50.000 đồng/tấn. Tiền đặt trước: giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch x 10%.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức tại Phòng họp Trụ sở Bộ Công Thương (địa chỉ tại số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào 8 giờ 30 ngày 29/9/2021.