Đất Xanh có kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016

Nội dung phát hành tăng vốn điều lệ sẽ được Địa ốc Đất Xanh trình bày chung tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.
Đất Xanh có kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016

Theo tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngày 25/1 tới đây VSD sẽ chốt danh sách cổ đông CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. 

Nội dung đại hội, ngoài việc thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, kế hoạch kinh doanh năm 2016, BCTC kiểm toán năm 2015, phần phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phần phối lợi nhuận năm 2016…thì còn một nội dung quan trọng nữa là thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ. 

Trước đó, ngày 12/11/2015, DXG đã chốt danh sách cổ đông định tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua phương án tăng vốn điều lệ, nhưng vừa có thông báo hủy do thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường gần với thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. 

Hiện tại, DXG đang có vốn điều lệ 1.172 tỷ đồng. Tỷ lệ, số cổ phần mới sẽ được phát hành và phương án phát hành chưa được tiết lộ. Lần gần đây nhất, DXG đã phát hành 400.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào cuối tháng 9/2015. Địa ốc Đất Xanh là một trong những công ty có tốc độ tăng vốn điều lệ khá nhanh.

Chuyên đề