(BĐT) - Thế mạnh và tiềm năng phát triển của Khánh Hòa còn rất lớn, đặc biệt là Khu kinh tế Vân Phong với những ưu thế vượt trội. Nếu có cách làm đúng sẽ tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế của Tỉnh thời gian tới.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thị sát Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa)

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thị sát Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa)

Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012, của Bộ Chính trị (Kết luận 53-KL/TW) về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Trong đó thành phố Nha Trang là hạt nhân; là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước. Việc phát triển Khu kinh tế Vân Phong được xác định không chỉ là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư mà còn là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.

Qua gần 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng...

Tuy nhiên, so với mục tiêu đặt ra, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, khó khăn cần khắc phục; việc phát triển Khu kinh tế Vân Phong - một động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực chưa đạt được như kỳ vọng.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, với việc phát triển Khu Kinh tế Vân Phong, Tỉnh Khánh Hòa cần định hướng nghiên cứu bổ sung phát triển trung tâm logistics kết nối giao thương, phát triển dịch vụ thương mại (kho bãi, dịch vụ cảng biển) để tận dụng vị trí địa lý thuận lợi và kết hợp phát triển cảng trung chuyển. Khánh Hòa cần tập trung cho phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường khả năng kết nối các đường bộ, đường hàng không và đường biển.

“Khu kinh tế Vân Phong với những ưu thế vượt trội, nếu có cách làm đúng sẽ có thể tạo được bước đột phá trong phát triển của Khánh Hòa thời gian tới”, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. Theo ông Trần Tuấn Anh, Khu kinh tế Vân Phong phải hướng tới việc trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế biển, nơi có sự gắn kết chặt chẽ, có tác động thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau phát triển giữa các ngành công nghiệp, nông nghiệp (thuỷ, hải sản) và dịch vụ; về thể chế và mô hình phát triển; về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh...