(BĐT) - Dự kiến, ngày 6/8 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức Hội thảo "Thích ứng để thành công: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp Việt Nam".

Đây là hội thảo công bố kết quả điều tra quy mô lớn đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu đối với 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong khuôn khổ Điều tra Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hội thảo sẽ chia sẻ các phát hiện chính từ nghiên cứu như: quan sát và cảm nhận của doanh nghiệp về hiện tượng biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu với hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp với biến đổi khí hậu, nhận diện các cơ hội từ biến đổi khí hậu…

Theo VCCI, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia trên thế giới sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng biến đổi khí hậu. Hoạt động đầu tư kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài tác động to lớn này.