(BĐT) - Theo UBND TP. Đà Nẵng, tổng số các gói thầu được thực hiện trong năm 2020 là khoảng 2.000 gói thầu với tổng giá gói thầu được duyệt khoảng 10.500 tỷ đồng. Qua đấu thầu, tổng giá trúng thầu là 9.408 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu trung bình là 10,4%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND TP. Đà Nẵng đánh giá, các chủ đầu tư, điều hành dự án cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự các bước tổ chức và thời gian trong đấu thầu. Đồng thời, do thực hiện phân cấp theo đúng thẩm quyền nên thời gian lựa chọn nhà thầu đã được rút ngắn, tạo sự chủ động cho các đơn vị trong công tác lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.