• Hưng Yên: Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu năm 2020 đạt 1,4%

  15/03/2021 08:00

  (BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2020, Tỉnh đã tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với 3.571 gói thầu, trong đó đấu thầu rộng rãi 553 gói thầu, chỉ định thầu 2.796 gói thầu, chào hàng cạnh tranh 114 gói thầu, mua sắm trực tiếp 12 gói thầu, tự thực hiện 108 gói thầu.
 • Đà Nẵng: Tiết kiệm qua đấu thầu đạt hơn 10%

  04/02/2021 08:00

  (BĐT) - Theo UBND TP. Đà Nẵng, tổng số các gói thầu được thực hiện trong năm 2020 là khoảng 2.000 gói thầu với tổng giá gói thầu được duyệt khoảng 10.500 tỷ đồng. Qua đấu thầu, tổng giá trúng thầu là 9.408 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu trung bình là 10,4%.
 • Tiết kiệm qua đấu thầu: Nơi trên 10%, nơi dưới 1%

  07/07/2020 14:00

  (BĐT) - Năm 2019, hoạt động đấu thầu trên cả nước có cải thiện so với năm 2018, giúp tiết kiệm hơn 40 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Nhiều bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đấu thầu hiệu quả.
 • TP.HCM: Nhiều gói thầu hệ thống thoát nước có tỷ lệ tiết kiệm cao

  25/12/2019 08:05

  (BĐT) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh). Theo đó, 3 gói thầu thuộc dự án này vừa được công khai kết quả đều có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rất ấn tượng.
 • Bộ Quốc phòng: Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 1,59%

  12/03/2019 14:00

  (BĐT) - Các số liệu từ báo cáo công tác đấu thầu năm 2018 của Bộ Quốc phòng cho thấy số lượng và quy mô các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu trong năm qua tăng nhiều so với năm 2017, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu lại giảm, và đạt 1,59% so với giá gói thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư