(BĐT) - UBND thành phố Đà Nẵng quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng từ mốc “năm 2012 - 2020” thành “năm 2012 - 2025”, tức kéo dài thời gian đầu tư hoàn thiện Dự án thêm 5 năm nữa.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được kéo dài thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng thêm 5 năm

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được kéo dài thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng thêm 5 năm

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Cụ thể, chính quyền thành phố này cho phép thay đổi thời gian thực hiện Dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đối với các Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 và Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 4/3/2014 của UBND Thành phố.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng thuộc Dự án nhóm A, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 2; có diện tích quy hoạch là 1.128,40 ha. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư dự án lớn, UBND Thành phố đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu Công nghệ cao lên 1.844 ha, tăng 715 ha so với diện tích hiện tại.

Đồng thời tại Công văn 5561/UBND-SXD ngày 28/8/2021, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện tách hồ sơ, chi phí quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng theo diện tích 1.844 ha ra khỏi phạm vi lập quy hoạch phân khu Khu Công nghệ cao với diện tích 5.585 ha theo nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021.

Cùng với quyết định điều chỉnh, UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư và Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm quản lý dự án để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.