Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chỉ định thầu hơn 352 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn vừa chỉ định thầu trong nước 4 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT. Trong đó, loại hợp đồng của 3 trong số 4 gói thầu này là trọn gói.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đối với Gói thầu TV-09 “Tư vấn giám sát hợp phần tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500”, Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chỉ định liên danh 5 nhà thầu (bao gồm: Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (Tecco2) - Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt - Công ty Tư vấn công trình châu Á Thái Bình Dương - Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông miền Bắc) thực hiện gói thầu. Giá trúng thầu gói thầu này là 18,62 tỷ đồng (giá gói thầu là 19,57 tỷ đồng). Loại hợp đồng là trọn gói.

Đối với Gói thầu XL-13 “Thi công xây dựng đoạn Km152+235 - Km159+100, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long được chỉ định thực hiện với giá trúng thầu là 236,1 tỷ đồng (giá gói thầu là 267,27 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 10 tháng.

Đối với Gói thầu DT-12 “Quản lý bảo trì công trình”, nhà thầu được chỉ định là Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236. Loại hợp đồng là trọn gói với thời gian thực hiện 9 tháng. Giá trúng thầu là 4,52 tỷ đồng (giá gói thầu là 8,615 tỷ đồng).

Còn Gói thầu TV-02 “Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán”, nhà thầu được chỉ định là Liên danh 4 nhà thầu (bao gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP, Công ty Tư vấn thiết kế đường bộ, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1). Giá trúng thầu của gói thầu này là 54,741 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu là 56,738 tỷ đồng. Loại hợp đồng là trọn gói và thực hiện trong 5 tháng.

Chuyên đề