Doanh nghiệp, nhà đầu tư nếu gặp vướng mắc, khó khăn trong thực thi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có thể gọi đến số hotline 0912967575. 
Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sẽ giảm bớt các con dấu gây phiền hà doanh nghiệp (ảnh minh họa)

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sẽ giảm bớt các con dấu gây phiền hà doanh nghiệp (ảnh minh họa)

Đây là số điện thoại của ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên Ban thư ký Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Email của Ban thư ký là hieu@mpi.gov.vn cũng đồng thời là email của ông Phan Đức Hiếu.

Được biết, Ban thư ký gồm 6 thành viên vừa được thành lập theo Quyết định số 153/QĐ-BKH-TTg do ông Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng Tổ công tác, các tổ phó gồm các ông:  Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện đầy đủ và nhất quán Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư.

Theo Lao động