Cổ đông lớn của Eximbank yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2

0:00 / 0:00
0:00
SMBC - cổ đông lớn của Eximbank - đã có văn bản gửi đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và HĐQT Eximbank yêu cầu tổ chức lại ĐHCĐ bất thường lần 2 trước khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 2.

Theo đó, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang nắm giữ 15% vốn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã có văn bản yêu cầu tổ chức lại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 trước Đại hội cổ đông thương niên lần 2 vào ngày 29/7.

Trong văn bản gửi đến Eximbank và ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, SMBC cho rằng, những công bố thông tin gần đây của Eximbank về việc không đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 và Đại hội cổ đông bất thường vì cả hai cuộc họp đều không đủ túc số.

Trong khi đó, Eximbank công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có đề cập đến việc triệu tập lần 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau về thời gian và địa điểm triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố thông tin về cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lại không hề đề cập đến việc triệu tập lần 2 cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường.

Qua đó, SMBC cho rằng việc triệu tập lại một cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 33.2 của Điều lệ Eximbank cũng được áp dụng với Đại hội hội cổ đông bất thường lần 2. Cụ thể, trường hợp đại hội lần thứ nhất không đủ túc số thì được triệu tập lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội lần thứ nhất.

Do đó, SMBC yêu cầu Hội đồng quản trị của Eximbank phải quyết định và thông báo cho các cổ đông kế hoạch chi tiết cho việc triệu tập lần 2 Đại hội cổ đông bất thường trong thời gian sớm nhất.

Cổ đông SMBC cho biết điểm quan trọng của Đại hội cổ đông bất thường là giải quyết các vấn đề thuộc năm tài chính 2019 đã bị trì hoãn trong thời gian dài. Khi giải quyết xong tất cả các vấn đề của năm tài chính 2019 mới xem xét tới các vấn đề của năm 2020 và nhiệm kỳ hội đồng quản trị 2020 – 2025.

Cổ đông lớn của Eximbank yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 ảnh 1

SMBC - cổ đông lớn của Eximbank đã có văn bản gửi đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và HĐQT Eximbank yêu cầu tổ chức lại ĐHCĐ bất thường lần 2 trước khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 2

Trước đó, vào ngày 30/6, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần 1 của Eximbank đã được tổ chức. Tuy nhiên, đại hội đã không thể tiến hành do chỉ có 133 cổ đông tham dự, tương ứng với hơn 215 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 17,54%. Từ đó, đại hội không đủ túc số 65% để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên theo quy định.

Đến chiều cùng ngày, Đại hội cổ đông bất thường lần 1 của Eximbank cũng không thể tiến hành với lý do tương tự. Theo điều lệ hoạt động của Eximbank, Đại hội cổ đông thường niên lần 2 lẫn Đại hội cổ đông bất thường lần 2 sẽ được tiến hành khi đạt tỉ lệ 51% số cổ phần tham dự.

Qua tìm hiểu, Đại hội cổ đông thường niên lần 2 vào ngày 29/7 sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn HĐQT nhiệm kỳ mới (2020-2025) sau khi danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Bên cạnh đó, đại hội sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số quy định điều lệ hoạt động…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư