(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay, có 76 tổ chức tín dụng đã áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN (hướng dẫn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II) và còn 14 tổ chức tín dụng đề nghị được áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 22/2019/TT-NHNN.
Với Basel II, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%. Ảnh: Internet

Với Basel II, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%. Ảnh: Internet

76 tổ chức tín dụng nêu trên bao gồm 2 ngân hàng thương mại nhà nước, 20 ngân hàng thương mại cổ phần, 2 ngân hàng liên doanh, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 43 chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, Thông tư 41/2016/TT-NHNN hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn theo Phương pháp tiêu chuẩn của Basel II (hiệu lực từ 1/1/2020). Theo đó, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8% (khác với Basel I, công thức tính tỷ lệ an toàn vốn được bổ sung vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động và vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường ngoài vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng theo quy định hiện hành).

Thông tư số 22/2019/TT-NHNN được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để một số các TCTD chưa thực hiện được tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN kể từ ngày 1/1/2020 xây dựng lộ trình phù hợp (nhưng không quá thời hạn 3 năm) để thực hiện theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN.