(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán: C4G) dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100:9, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 9 cổ phiếu.

Ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Thời gian thực hiện trong quý IV/2020, sau khi được Ủy bán Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, Công ty cho biết, ngày 27/11 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%; ngày thanh toán là 1/12.

Quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 342,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 58,7% và 40% so với thực hiện trong quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 1.296,2 tỷ đồng doanh thu và 54,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt bằng 80,6% và 50% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019.