(BĐT) - Ngày 21/7 tới, Công ty CP Chứng khoán SSI sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 10%. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến là 31/7/2020.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.750 tỷ đồng, giảm 15%; lợi nhuận trước thuế 868 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện năm 2019. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Ngoài ra, Công ty còn lên kế hoạch phát hành 7,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động trong năm nay.

Công ty cho biết, năm 2020 là một năm khó khăn do các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng đây cũng chính là thời cơ phù hợp để Công ty rà soát và triển khai mô hình kinh doanh mới.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu 945 tỷ đồng, tăng 33%; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 9 tỷ đồng, giảm đến 95% so với cùng kỳ năm 2019.