Chính phủ yêu cầu thúc đẩy tiến độ Dự án Đường dây 500kV mạch 3

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 14/11, Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8894 về việc báo cáo tình hình thực hiện các đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp ngày 23/10/2023 với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan, trực tiếp chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ của Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và giao trách nhiệm có thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng bộ, cơ quan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Bộ Công Thương rút kinh nghiệm trong việc cử cán bộ không đúng thành phần tham dự cuộc họp nêu trên theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, cũng như chưa thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng Dự án (Văn bản số 745 của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/8/2023); chưa kịp thời giải quyết hay chủ động báo cáo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh làm chậm tiến độ của Dự án.

Yêu cầu Bộ Công Thương căn cứ các mốc tiến độ của Dự án đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo tại cuộc họp nêu trên, khẩn trương lập kế hoạch tổng thể và xây dựng đường găng tiến độ triển khai đầu tư xây dựng Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/11/2023 và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành Dự án theo tuyến đúng tiến độ đã cam kết.

Bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, chủ động làm hết trách nhiệm, giải quyết ngay các nội dung trong phạm vi thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo chất lượng tiến độ của Dự án, không đùn đẩy trách nhiệm lên Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ, tham mưu theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu bảo đảm chất lượng, cơ sở pháp lý và mục tiêu tiến độ; không để bị động, lúng túng trong quá trình thực hiện, báo cáo kịp thời và chỉ những vấn đề vượt thẩm quyền quản lý…

Chuyên đề