Chi phí lãi vay giảm, lợi nhuận GENCO 3 tăng mạnh

(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO 3) vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 với nhiều kết quả tích cực. 

Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 của GENCO 3 đạt gần 19.796 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao đã làm cho lợi nhuận gộp của GENCO 3 đạt gần 2.513 tỷ đồng, giảm 9,5% so với 6 tháng đầu năm 2016.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, GENCO 3 đạt 293 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận tăng mạnh là chi phí tài chính của GENCO 3 nửa đầu năm 2017 giảm 18% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 2.227 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý II/2017, vay nợ cả dài hạn và ngắn hạn của GENCO 3 là hơn 68.800 tỷ đồng, chiếm gần 79% tổng tài sản.

Chuyên đề