Chất lượng quy hoạch thấp dẫn đến bị ...“treo”

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng ngày 9/11/2020, trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã giải trình về các nguyên nhân và đưa ra nhóm giải pháp về quy hoạch “treo” làm ảnh hưởng đến đời sống người dân liên quan đến quy hoạch.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ông Hà chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến cho các dự án sau khi được quy hoạch đã không triển khai được hoặc chậm triển khai nhiều năm. Trong rất nhiều nguyên nhân gây ra quy hoạch treo thì chất lượng quy hoạch thấp là nguyên nhân điển hình.

Các dự án quy hoạch bị treo là do được lập ra nhưng không tính toán toàn diện, có nhiều nhân tố tác động đến dự án treo nhưng điều này lại không được trù bị chính xác, đầy đủ như: nguồn tài chính, biến động kinh tế - xã hội, vấn đề môi trường, giao thông. Trong quá trình xây dựng và công bố thông tin không được thực hiện công khai đầy đủ… nên bộc lộ các bất cập và dù điều chỉnh nhiều lần gây tốn kém mà vẫn không thể thực thi.

Tình trạng triển khai không đồng bộ dễ thấy ở việc xây dựng nhà ở trước nhưng đường, điện, trường, trạm thiếu dẫn tới khó khăn trong việc khai thác, vận hành, hoàn thiện. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ quy hoạch chưa đủ năng lực và số lượng dẫn đến các dự án không đảm bảo phù hợp với thực tế kinh tế - xã hội, định hướng phát triển lâu dài.

Vấn đề quy hoạch treo đã được các đại biểu và dư luận xã hội quan tâm nhiều năm nay, bởi nó gây ra lãng phí và tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân trong khu vực và cả người mua đất quy hoạch treo, mua nhà dự án, mua nhà quy hoạch treo, gây lãng phí tài nguyên đất, làm ảnh hưởng nhiều vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Hà, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã rà soát hàng nghìn quy hoạch ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác, từ đó có biện pháp để tăng cường chấn chỉnh quy hoạch, kịp thời rà soát quy hoạch và kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi.

Thời gian qua Bộ Xây dựng cũng rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng. Trong đó có quy định mới là dự án sau 3 năm được lập quy hoạch mà không thực hiện thì người dân có quyền sửa chữa, cải tạo trên diện tích đã được quy hoạch. Quy định này bước đầu sẽ thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, giảm bớt tình trạng quy hoạch treo hiện nay.

Chuyên đề