Cảng Đình Vũ chốt trả cổ tức 25% bằng tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 6/8 tới, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 25%.

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 100 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 27/8/2020.

Trước đó, cuối tháng 12/2019, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt là 40% bằng tiền mặt.

Năm 2019, Công ty ghi nhận tổng doanh thu thực hiện đạt gần 643 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với năm trước đó và hoàn thành 99% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 302 tỷ đồng, vượt 5,7% kế hoạch năm.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 620 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 281 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 25%.

Trong đó 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 237 tỷ đồng, giảm 17,94% so với cùng kỳ năm ngoái và mới hoàn thành 38,23% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 167 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ và hoàn thành 59,49% chỉ tiêu năm.

Chuyên đề