Cần Thơ siết chặt công tác lựa chọn nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo UBND TP. Cần Thơ, mặc dù thời gian qua Thành phố đã quyết liệt tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2023 chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tính đến hết tháng 6/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP. Cần Thơ đạt 37% kế hoạch vốn, gấp 1,84 lần về giá trị và cao hơn 14,69% về tỷ lệ so với năm 2022; cao hơn mặt bằng chung của cả nước (30,49%).

UBND TP. Cần Thơ đã chỉ một số nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, tại Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm các đơn vị đang trong giai đoạn kiểm kê, áp giá và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thiết kế kỹ thuật - dự toán… nên khối lượng giải ngân vốn chưa nhiều. Đây là dự án khởi công mới năm 2023, được bố trí vốn lớn (1.837 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 22,66% tổng vốn đầu tư công toàn Thành phố.

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt 95%, TP. Cần Thơ đưa ra nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt siết chặt công tác lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định, văn bản hướng dẫn có liên quan, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác đấu thầu; thực hiện đúng quy định lộ trình đấu thầu qua mạng. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm các quy định về thi công, hợp đồng. Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhà thầu tham gia xây dựng công trình theo đúng quy định.

Chuyên đề