(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương làm việc với các nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương cho đầu tư thực hiện dự án dịch vụ, khách sạn trên địa bàn, nhất là tại TP. Quy Nhơn; yêu cầu các nhà đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án như cam kết.

UBND tỉnh Bình Định lưu ý, nếu nhà đầu tư không triển khai đúng tiến độ thì báo cáo đề xuất UBND Tỉnh thu hồi dự án. Với các dự án đang triển khai thực hiện, cần tạo điều kiện và hướng dẫn nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.