Bệnh viện Đa khoa Kon Tum sắp mua 5,32 tỷ đồng vật tư y tế phòng chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự kiến, tháng 3/2022, Hội đồng Quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (Sở Y tế tỉnh Kon Tum) sẽ chỉ định thầu đối với 5 gói thầu thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bệnh viện (2,812 tỷ đồng).

Cụ thể, 5 gói thầu gồm: Gói thầu số 1 Vật tư y tế (giá gói thầu 1,22 tỷ đồng), Gói thầu số 2 Vật tư tiêu hao y tế (1,176 tỷ đồng), Gói thầu số 3 Test nhanh kháng nguyên Sars-Cov-2 (0,408 tỷ đồng), Gói thầu số 4 Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (5,6 triệu đồng), Gói thầu số 5 Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (2,804 triệu đồng).

Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện.

Trước đó, Chủ đầu tư đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 4 gói thầu thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế, bộ kít xét nghiệm và test nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện (2,508 tỷ đồng) với dự kiến bắt đầu chỉ định thầu từ tháng 1/2022, song đến nay vẫn chưa được công bố kết quả.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư