#test nhanh kháng nguyên
Ảnh chi rmang tính minh họa: Internet

Dược phẩm Việt Hà trúng nhiều gói thầu cung cấp test nhanh SARS-CoV-2 tại Lai Châu

(BĐT) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty CP Dược phẩm Việt Hà được công bố trúng nhiều gói thầu mua test thử nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do các trung tâm y tế của nhiều huyện tại tỉnh Lai Châu mời thầu. Tại các gói thầu này, dù có giá dự thầu thấp hơn, song đối thủ của Dược phẩm Việt Hà thường bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật.

Kết nối đầu tư