Bệnh viện C Đà Nẵng: Trên 800 mặt hàng chưa lựa chọn được nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện C Đà Nẵng vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) các gói thầu thuộc Dự toán Cung cấp thuốc năm 2022; Dự toán Mua hoá chất, vật tư tiêu hao (VTHC) năm 2022. Tuy nhiên, số lượng mặt hàng chọn được nhà thầu cung ứng so với tổng số lượng mời thầu chỉ chiếm 55,4% với thuốc và 65,63% với VTHC, còn một lượng lớn mặt hàng chưa chọn được nhà thầu.

Cụ thể, Dự toán Cung cấp thuốc năm 2022 của Bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt vào ngày 24/5/2022 với tổng dự toán 75,926 tỷ đồng với 817 mặt hàng mời thầu. Dự toán có 4 gói thầu, gồm: Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (118 mặt hàng, 23,603 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc generic (561 mặt hàng, 49,254 tỷ đồng), Gói thầu Vị thuốc cổ truyền (130 mặt hàng, 1,276 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (8 mặt hàng, 1,791 tỷ đồng).

Sau khi hồ sơ mời thầu (HSMT) của các gói thầu trên được phát hành vào ngày 5/7/2022, Bệnh viện quyết định gia hạn thêm thời gian, lùi thời điểm đóng thầu từ 26/7/2022 sang ngày 1/8/2022, vì phải sửa đổi, điều chỉnh HSMT. Đến nay, Gói thầu Vị thuốc cổ truyền chưa có nhà thầu trúng thầu. 3 gói thầu còn lại đã có kết quả LCNT với 46 nhà thầu trúng thầu 453 mặt hàng. Như vậy, so với số lượng mời thầu, hiện vẫn còn 364 mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu (chiếm 44,6%).

Tương tự, Dự toán Mua VTHC năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng (78,241 tỷ đồng) được phê duyệt vào cuối tháng 9/2022 với 4 gói thầu, gồm: Gói 01: 402 danh mục vật tư tiêu hao và hóa chất thường quy, vật tư tiêu hao cho thận nhân tạo (13,861 tỷ đồng); Gói 02: 564 danh mục vật tư tiêu hao theo máy, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán (16,983 tỷ đồng); Gói 03: 319 danh mục vật tư tiêu hao và thay thế các kỹ thuật chuyên khoa (47,093 tỷ đồng); Gói 04: 04 danh mục khí y tế (0,302 tỷ đồng). Sau 1 tháng kể từ thời điểm mở thầu (ngày 3/11/2022), kết quả LCNT của 4 gói thầu đã được phê duyệt. Tổng cộng có 63 nhà thầu trúng 850 mặt hàng với tổng giá trúng thầu là 61,177 tỷ đồng. So với số lượng mời thầu, hiện vẫn còn 443 mặt hàng VTHC chưa lựa chọn được nhà thầu (chiếm 34,37%).

Chia sẻ với Báo Đấu thầu, TS.BS Võ Đắc Truyền - Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, tình trạng thiếu thuốc, VTHC, TTBYT của Bệnh viện trong thời gian qua là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến việc tổ chức LCNT cung ứng bị chậm trễ. Bệnh viện C Đà Nẵng đã và đang từng bước khắc phục và đề nghị lãnh đạo các cơ quan liên quan thống nhất nhanh để kịp thời cung ứng thuốc, VTHC, TTBYT phục vụ khám, chữa bệnh. Những mặt hàng chưa chọn được nhà thầu chủ yếu là do không có nhà thầu tham dự, Bệnh viện đang lên kế hoạch để bổ sung sớm những mặt hàng này.

Chuyên đề