Bến Tre: Duyệt kết quả mua thuốc năm 2022 của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu hơn 279,7 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu thuộc Dự án Mua thuốc sử dụng năm 2022 của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Dự án Mua thuốc sử dụng năm 2022 của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu có tổng dự toán là hơn 279,7 tỷ đồng. Trong đó, Gói số 1 Gói thầu thuốc Generic là 221,131 tỷ đồng; Gói số 2 Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị là 51,403 tỷ đồng; Gói số 3 Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền là 7,165 tỷ đồng.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói số 1 có 110 nhà thầu trúng 785 mặt hàng với tổng giá trị trúng thầu là 194,131 tỷ đồng. Trong đó, một số nhà thầu trúng thầu giá trị lớn như: Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 trúng thầu cung ứng 55 mặt hàng với giá 25,279 tỷ đồng; Công ty CP Dược phẩm Goldenlife trúng thầu 24 mặt hàng với giá 13,917 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương trúng thầu 49 mặt hàng với giá 11,854 tỷ đồng…

Gói số 2 có 5 nhà thầu trúng 95 mặt hàng với tổng giá trị trúng thầu là 48,898 tỷ đồng. Các nhà thầu trúng thầu gồm Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 (trúng thầu 59 mặt hàng với giá 26,272 tỷ đồng); Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức (trúng thầu 14 mặt hàng với giá 11,408 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương (trúng thầu 17 mặt hàng với giá 9,792 tỷ đồng); Công ty CP Dược phẩm Việt Hà (trúng thầu 1 mặt hàng với giá 85 triệu đồng); Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (trúng thầu 4 mặt hàng với giá 1,339 tỷ đồng).

Gói số 3 có 15 nhà thầu trúng 50 mặt hàng với tổng giá trị trúng thầu là 5,054 tỷ đồng. Nhà thầu có giá trúng thầu lớn nhất là Công ty TNHH Dược Kim Đô (1,389 tỷ đồng với 2 mặt hàng).

Chuyên đề