(BĐT) - Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi đề nghị báo cáo về việc giải quyết vướng mắc trong các công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500kV mạch 3.

Tại văn bản, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trên báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 393/CĐ-TTg gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo trước ngày 29/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngày 29/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 393/CĐ-TTg về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500kV mạch 3.

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở ngành, các cấp chính quyền địa phương sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến còn lại của Dự án Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 trước ngày 15/4/2021.

Chủ tịch UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng móng trước ngày 30/4/2021 và bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 15/5/2021 của Dự án Đường dây 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi.