UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt với 4 doanh nghiệp sản xuất giấy Kraft do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty TNHH giấy Ngọc Vân và Công ty TNHH giấy Tân Kim Ngân đều bị phạt số tiền 120 triệu đồng, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Mạnh Phát bị phạt số tiền 114 triệu đồng, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Trường Sơn bị phạt số tiền 108 triệu đồng.

Tất cả 4 doanh nghiệp này bị phạt đều do xả thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày.

Các doanh nghiệp buộc phải chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt.

Theo Xây dựng