Bắc Giang: Chọn thầu xây cầu Như Nguyệt hơn 456,324 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 17 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng cầu Như Nguyệt (tổng mức đầu tư là hơn 456,324 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số 17 gói thầu này, 11 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, 4 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, 1 gói thầu tự thực hiện, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh.

Về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong quý I/2022, Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Giá gói thầu là hơn 295,832 tỷ đồng. Đối với các gói thầu còn lại, quý I/2022 lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu, quý I – II/2022 có 7 gói thầu)...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang được giao làm chủ đầu tư Dự án.

Chuyên đề