(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Đức đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao. Tổng mức đầu tư dự kiến 225,595 tỷ đồng, từ ngân sách Tỉnh.
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao có tổng mức đầu tư dự kiến 225,595 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao có tổng mức đầu tư dự kiến 225,595 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu xây lắp chính gồm: Gói thầu Xây lắp san nền, các tuyến đường giao thông Khu 1 (dự toán 61,488 tỷ đồng) và Gói thầu Xây lắp san nền, các tuyến đường giao thông Khu 2 (dự toán 56,787 tỷ đồng). 2 gói thầu cùng dự kiến mở thầu ngày 29/10/2021.

Bên mời thầu cho biết, trong quý IV/2021, Dự án sẽ hoàn tất chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Cấp điện, thông tin liên lạc và Gói thầu Giám sát thi công và thiết bị thông qua đấu thầu rộng rãi, đồng thời chỉ định nhà thầu thực hiện các gói thầu bảo hiểm; rà phá bom mìn.