(BĐT) - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đồng đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Theo đó, ACB có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2020 từ mức 16.627 tỷ đồng lên 21.615 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 30%. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý IV/2020.

Cùng với việc tăng vốn, lãnh đạo ACB cũng kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu ACB từ HNX sang HoSE.

Theo kế hoạch dự trình ĐHĐCĐ thông qua, năm 2020, ACB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 12%, tiền gửi khách hàng tăng 12%, tín dụng tăng 11,75%; kiểm soát nợ xấu dưới 2%. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 7.636 tỷ đồng.